Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: gasmaska.stranky1.cz
gasmaska

Úvodní stránka:Osobní stránka na adrese: gasmaska.stranky1.cz

Úvodní stránka

Úvodní text mojí osobní stránky
Zdravim všechny návštěvníky mojí stránky. Už řadu let sbírám plynové masky a vlastně všechno co stím souvisí (reklamní materiály, plakáty, odznaky atd.) a myslím že teď bych mohl svoji sbírku ukázat i ostatním. Ve své sbírce mám přes 200 kusů plynových masek z 16 zemí z toho několik dýchacích přístrojů a 2 masky pro koně. Množství dobové literatůry a prvorepublikových reklam na plynové masky. Budu rád pokud nějakou masku najdete a budete se jí chtět zbavit nebo ji určit, napište mě. Rád bych jednou někde otevřel malou expozici, aby si i ostatní mohli prohlédnout moji sbírku. Také děkuji za upřesnění chyb které budu mít, protože nikdo není dokonalý. Děkuji.
Můj e-mail: usamapce@centrum.cz

P.S. Pokud chce někdo použít nějakou fotografii kterou zde mám, budu rád když mě napíše abych o tom věděl, jde o slušnost i když na ni moc na internetu a v dnešní době nevěřim.


Hi all visitors to my site. For several years, collecting gas masks and actually fills everything connected (advertising material, posters, badges, etc.) and I think that now I can show my collection of others. In my collection I have over 200 pieces of gas masks from 16 countries including several breathing apparatus and 2 masks for horses. Quantity contemporary literature and the pre-war ads on gas masks. I'll be glad if you can find a mask and you get rid of it chtět or ascertained, write me. I would like once someone had opened a small exhibition, so that others can see my collection. Also, thank you for the clarification of errors which I have, because no one is perfect. Thank you.
My e-mail: usamapce@centrum.cz

P.S. If someone wants to use any photo you have here, I'll be glad when I write that I knew, this is a courtesy even though her power on the Internet today, and believe it.
návštěvníků stránky
celkem217 707
tento týden171
dnes75